คําคมสอนใจ คนเราถ้ามีจิตใจดี ชีวิตก็มีแต่ความสุข
คําคมสอนใจ กลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ได้
คําคมสอนใจ ทุกคนย่อมมีคุณค่าเท่าเทียมกัน เพียงแต่มีโอกาสแสดงคุณค่าไม่เท่ากันเท่านั้น..
คําคมสอนใจ ทุกคนย่อมมีคุณค่าเท่าเทียมกัน เพียงแต่มีโอกาสแสดงคุณค่าไม่เท่ากันเท่านั้น..
คําคมสอนใจ จงทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้
คําคมสอนใจ ไม่มีอะไรยากเกินว่า การพึ่งตัวเอง
คําคมสอนใจ น้ำตาอาจให้ได้ทุกอย่าง
ความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นมาเสมอในจิตใจคน
คําคมสอนใจ ลองพยายามก้าวดูสักครั้ง แล้วจะรู้ว่าตัวเองวิ่งได้
 
คนฉลาด ???
ย่อม >->ไม่นำ " แต่ตาม "
ย่อม.......ไม่พูด " แต่ฟัง "
ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอกข้อความที่เห็น

ชื่อ : Name


go to top